کابینت آماده آبچکان دیواری

کابینت با بدنه فلزی ورق سفید گالوانیزه با ضخامت ۰.۸ (هشت دهم) درب های MDF ایرانی روی این کابینت ها نصب میشود.

دسته: